Dørmiljø til besvær
i private og offentlige bygg
ITB Konferanse arrangerer den første konferansen med full fokus på dørmiljøet i bygg, inkludert adgangskontroll og sikkerhet. Dette beskrives ofte som en av de største utfordringene i byggeprossesen og ferdigstillelsen. Hvordan skal vi sikre et velfungerende dørmiljø? 

KOMMENDE KONFERANSER

Dørmiljø til besvær i nærings- og formålsbygg!
Hvordan skal vi sikre et velfungerende dørmiljø?

NÅR
Tirsdag 22.mars 2022
Bergen
Torsdag 24.mars 2022
Oslo
HVOR
Bergen 22.mars:
DNB Solheimsviken, Solheimsgaten 7c

Oslo 24.mars:

Grand Hotel Oslo
Karl Johansgate 31
«Dørmiljø til besvær - 2022»

Målgruppe for konferansen: Ressurspersoner med ansvar for funksjoner, leveranser og anskaffelser i eiendomsselskaper – offentlige og private, prosjektledere og rådgivere, leverandører og entreprenører. Tekniske installasjoner og drift av tekniske systemer som samlet utgjør bygningers dørmiljøer.

Målsetting og læringsmål for konferansen:

 • Hvordan sikre et velfungerende dørmiljø, inkludert adgangskontroll og sikkerhet
 • Øke innsikten i hvorfor Dørmiljø ofte blir til besvær og hvordan dette kan unngås
 • Hvordan forenkle samspillet blant dørmiljøaktørene
KONFERANSENS
SamarbeidsPartnere
KONFERANSENS
Program

Dørmiljøer skal oppnå funksjoner som adgang, rømning, universell utforming (UU), skallsikring, sikkerhetskrav = dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike scenarier.

Dørmiljøer i næringsbygg og formålsbygg, private så vel som offentlige omfatter mange aktører; byggherrer og leietakere/kunder/brukergrupper/driftsavdeling, arkitekter, rådgivere, entreprenører, tekniske byggeledere, leverandører av bygningsautomatiserings- og sikkerhetssystemer. Disse er sammen med dører, heiser og porter involvert under realisering og i bruk.

Mangler i beskrivelser, innkjøp, oppgaveforståelse, gjennomføring og prøving fører ofte til besvær.

Registrering

Registrering/kaffe og noe å bite i

08.15 – 08.55

Velkommen

Ved møteleder Randi Mogerhagen i Schneider Electric Norge AS

08.55 – 09.00

Seksjon 1: 09.00 – 10.20
Dørmiljøer i byggeprosjekt og anskaffelser av sikkerhetssystemer

Dørmiljø, sikkerhet og adgang med ulike leietakere, hvordan kan vi løse dette?

Hvordan koordinere grensesnitt mellom rådgiver og entreprenør slik at leietaker får en god brukeropplevelse.

Ingunn Gjermundnes, Prosjektsjef – GC Rieber Eiendom

Dørmiljøene i våre prosjekter er svært ofte en utfordring

Kriteriene for valg av dører og løsninger er ofte basert på ønsker og ikke samspill med leverandører og prosjekterende.
Men hva får vi og hva trenger vi?

Bjørn Forwald, Technical Manager – Nasjonalmuseet / Statsbygg

“En ny dør er en ny mulighet, men den kan bokstavelig talt slå begge veier”

Hva må byggherre og virksomheten ha kontroll på før etablering av adgangskontroll, eller andre elektroniske sikringstiltak?
Egne erfaringer, og en gjennomgang av relevante lovkrav samt andre regulatoriske krav og føringer som har direkte eller indirekte påvirkning på valg av løsninger.

Lars Eirik Berg, Fagdirektør Fysisk sikkerhet og analyse – HRP AS

Dørmiljø til besvær i et sykehus

Hva betyr dette for et sykehusprosjekt, hvorfor oppleves det så vanskelig, og hvordan kan vi sammen lykkes?

Harald Hasfjord, Seksjonsleder prosjektering – Sykehusbygg HF

Benstrekk med kaffe og noe å bite I
10.20 – 10.35
Seksjon 2: 10.35 – 11.55
Prosjektering av dørmiljøer og funksjoner i yrkes- og formålsbygg

Suksessfaktorene for å oppnå gode og gjennomtenkte dørmiljøer

Funksjonsbeskrivelser knyttet til krav og funksjoner for dører opp mot sikring, låseplan/soneplan i delte- og i totalentrepriser- tydelige grensesnittbekrivelser.
Bruk av unike dørskjemaer for elektromekaniske dørmiljøer.

Thor Henden, Tekniske systemer – RIS – Multiconsult

Er dører en del av problemet eller en del av løsningen?

Konflikt kan fort oppstå når prosjekterende går ut av boksen, da funksjonen ikke lengre kan oppfylles av at kombinasjonen design og funksjon ikke alltid går hånd i hånd. Beslag er et annet tema som kan skape problemer med funksjon og holdbare løsninger.

Kenneth Johansen, Distriktsansvarlig eksport – SSC Joinex AS

Adgangskontroll, løsninger og muligheter!

Behovet for sikkerhet endres fortløpende, løsninger og funksjoner blir stadig bedre innenfor mobile adgangskort, digitale og krypterte elektroniske låser, kablede og trådløse kortlesere etc. Hva bør man vurdere for prosjektgjennomføringen og hvordan påvirker dette prosjektet, sikkerheten og driftskostnadene?

Erik Wikeby, Salgssjef elektroniske sikkerhetssystemer – Assa Abloy Opening Solutions

Debatt og oppsummering av anskaffelser (1) og prosjektering (2)

Lunsj
12.00 – 12.45
Seksjon 3: 12.45 – 13.45
Samarbeid på byggeplass

«Byggeprosjektenes sorte får»

Hvordan unngå at dørmiljøet skal bli problemområde som fører til store ekstra kostnader. Forslag til prosedyrer og verktøy for å unngå problemene.

Kurt Olsen, Daglig leder – Dørteknikk AS

Endringer underveis skaper ofte utfordringer på byggeplassen

Dørmiljøet er ofte det siste som blir installert i bygget og krever god planlegging og gjennomføring. Endringer sent i prosjektet skaper utfordringer, ofte med tilhørende forsinkelser på byggeplassen.

Kenneth Furesund, Salgs- og utviklingssjef – Arexa

Byggeledernes store utfordringer

En byggelederes rolle og ansvar knyttet til dørmiljø i prosjekt med delte entrepriser. Utfordringer som gjentar seg gang på gang, fra prosjekt til prosjekt. Hva har vi lært og forbedret? Hva har vi lært, men fortsatt går det galt?

Daniel Nordvik, Prosjekt- og byggeleder – OPAK Bergen AS

BENSTREKK MED KAFFE OG NOE Å BITE I

13.45 – 14.00
Seksjon 4: 14.00 – 15.10
Hvordan systematisk ferdigstillelse kan sikre tilfredse brukere.

Systematisk ferdigstillelse gjennom prosjektløpets faser

HENT presenterer sin gjennomføringsmodell for oppfølging av dørmiljø fra kontraktsinngåelse til overlevering etter prøvedrift.

Øivind Ensrud, ITB ansvarlig – HENT AS

Tilbudsgrunnlag, idriftsetting og prøvedrift

Hva sier de norske standardene NS 6450 og NS 3420 del YB. Tillit er bra – kontroll er bedre.

Kjetil Kolltveit, Team Manager  – Schneider Electric

 

Debatt og oppsumering av «sammenføyning» (3) og «ferdigstillelse» (4)

Hva nå? Hvordan sørger vi for at dagens læringspunkter og mål blir videreført?

slutt
meld deg på
en av våre konferanser

Praktisk informasjon:

Tid: Bergen: Tirsdag 22.mars, kl. 08.15 – 15.10 Oslo: Torsdag 24.mars, kl. 08.15 – 15.10
Sted: Bergen: DNB Solheimsviken – Solheimsgaten 7 C / Oslo: Grand Hotell Oslo, Karl Johansgate 31
Deltageravgift: kr. 3.250,- eks.mva. Inkluderer seminar, lunsj + pausesnacks
Kontaktpersoner: ITB Aktuelt: Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@itbaktuelt.no – Leif Sandtangen, mob: 416 10 305, leif@vvsforum.no

Smittevern:
Vår høyeste prioritet er å ivareta sikkerhet og helse for våre gjester og foredragsholdere. For å sikre nettopp det, har vi grundige prosedyrer og rutiner på alle konferansene med hensyn til smittevern. Derfor har vi nå også utsatt konferansen som var planlagt 18. og 20.januar, og vil gjennomføre på datoene 22.mars og 24 mars 2022. Ønsker du å delta på konferansen, er det bare å melde seg på! Vi gleder oss til å se deg!

  KONFERANSENES
  FOREDRAGSHOLDERE
  Schneider electric_rund
  Kjetil Kolltveit
  Team Manager, Schneider Electric
  Hent_rund
  Øivind Ensrud
  ITB ansvarlig
  Opak rund
  Daniel Nordvik
  Prosjekt- og byggeleder
  Arexa_rund
  Kenneth Furesund
  Salgs og utviklingssjef
  Dørteknikk_rund
  Kurt Olsen
  Daglig leder - Dørteknikk AS
  Assa Abloy_rund
  Erik Wikeby
  Salgssjef elektroniske sikkerhetssystemer
  SSC Joinex_rund
  Kenneth Johansen
  Distriktsansvarlig eksport
  Multiconsult_rund
  Thor Henden
  Tekniske systemer
  Sykehusbygg_rund
  Harald Hasfjord
  Seksjonsleder prosjektering
  GC Rieber_rund
  Ingunn Gjermundnes
  Prosjektsjef - GC Rieber Eiendom
  Nasjonalmuseet_rund
  Bjørn Forwald
  Technical Manager, Nasjonal Museet/Statsbygg
  HRP_rund
  Lars Eirik Berg
  Fagdirektør Fysisk sikkerhet og analyse
  bilder fra
  TIDLIGERE konferanser
  KONTAKT OSS


  ITBAKTUELT AS
  Sandesundveien 2, 1724 Sarpsborg
  Telefon: +47 480 68 283
  E-post: stig@itbaktuelt.no

  Personvern Preferanser
  Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.