Adgang 2023

Dørmiljøets utfordringer

Adgang 2023 - Dørmiljøets utfordringer

NÅR
Oslo Tirsdag 18. april 2023
Bergen onsdag 26. april 2023
 fra kl. 09.00 – 15.30
HVOR
Grand Hotel,
Karl Johans gt. 31, 0159 Oslo
DNB Solheimsviken,
Solheimsgaten 7C, 5058 Bergen

Adgang 2023 Dørmiljøets utfordringer

ITB Aktuelt arrangerte konferansen ″Dørmiljø til besvær″ i 2022. Etter mange positive tilbakemeldinger på innhold og form i fjor, ønsker vi nå å etablere en fast årlig arena hvor vi belyser dørmiljøenes utfordringer og løsninger. Prosjektering, levering og testing av velfungerende dørmiljøer er omfattende og behovet for avklaringer om hvordan oppgavene kan løses er fortsatt meget aktuelt.

Målgruppene for konferansen er personer med ansvar for tekniske funksjoner, leveranser og anskaffelser i eiendomsselskaper, offentlige og private, prosjektledere og rådgivere, leverandører og entreprenører, brukere av bygninger og driftspersonell.

KONFERANSENS
SamarbeidsPartnere
KONFERANSENS
Program

Dørmiljøer i komplekse yrkes- eller formålsbygg, private så vel som offentlige skal bidra til sikker adgang, rømning, universell utforming (UU), skallsikring, god arkitektur med mere. Dette innebefatter dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike sennarier.

Dørmiljøer som samlet funksjon, er blant de områdene som ofte volder besvær i nye og rehabiliteringsprosjekter. Noen av årsakene til dette skyldes stor kompleksitet og at mange aktører; byggherrer og leietakere/kunder/brukergrupper/driftsavdelinger, arkitekter, rådgivere, entreprenører, tekniske byggeledere, leverandører av bygningsautomatiserings- og sikkerhetssystemer alle må være involvert for å oppnå samlet funksjon. Spesielt ved flerbrukerbygninger er utfordringene store.

Mangler i beskrivelser, innkjøp, oppgaveforståelse, valg av teknologi, gjennomføring og prøving fører ofte til besværet.
Komplette dørmiljøer forutsetter stor grad av systemintegrasjon og utgjør dermed «ITB i praksis».

Hvordan:

Konferansen «Adgang 2023» vil belyse noen av problemstillingene ved valg av ulike teknologier og entreprisemodeller:

  • Hvordan besvær kan unngås, dvs hvordan sikre et velfungerende dørmiljø
  • Hva forstår vi under dørmiljø, hvilke funksjoner inngår, hvilke påvirkes
  • Hvordan forenkle samspillet blant dørmiljøaktørene
  • Presentasjon av teknologi for sikker og enkel drift
  • Erfaringer fra utvalgte prosjektmodeller – med konkrete tekniske løsninger

08.15 – 08.55

Registrering og kaffe med noe å bite i
08.55 – 09.00

Velkommen ved møteleder Randi Mogerhagen, Schneider Electric

Hva Dørmiljøet omfatter – konferansens program og målsetning

09.00 – 10.00

Seksjon 1: hvordan besværet oppleves, hvorfor og hva ønsker Eiendomsselskapene og deres leietagere

Hvordan vurderer vi sikkerheten i forhold til kriminalitet og innbrudd. Lås og dør er ikke så interessant lenger i forhold til sikkerhet

Vi bruker stadig mer TV-overvåking med smart programvare. Thon-Gruppen har i dag kun 24 innbrudd på totalt 90 kjøpesentere i året, og har stadig færre innbrudd på næringseiendom.

Ola Stavnsborg – Sikkerhetssjef, Olav Thon Gruppen

«Vi ønsker oss forenklinger og digitale nøkler»

Dørmiljø er en generell utfordring i bransjen. Dette kommer av at det er mange aktører som jobber inn på samme miljø, det er forskjellig og feil bruk, og det kommer stadig nye krav. Alt dette gjør dørmiljø til svært komplekse leveranser.

Roy Frivoll – Daglig leder, Avantor Eiendomsforvaltning

Sikkerhet, lås og beslag har blitt en teknisk leveranse

Denne leveransen – funksjonen leveres ofte av eller gjennom byggentreprenøren, det ender ofte med mye feil, endringer og mye etterarbeid. Det er bakgrunnen for at vi har sikkerhet lås og beslag som en teknisk totalentreprise ved nye Drammen sykehus.

Bjørn Løkken – Områdeleder IKT, Sykehusbygg

10.00 – 10.20

Kaffepause og besøk hos utstillerne

10.20 – 11.20

Seksjon 2: Forutsetninger som må være oppfylt for å sikre velfungerende dørmiljøer

 «Velfungerende Dørmiljøer forutsetter god prosjektgjennomføring – samspill mellom de involverte aktørene er en vei å gå»

Det tverrfaglige dørmiljøet er en viktig del av en helhetlig prosjektgjennomføring, og må håndteres deretter, og må ikke håndteres som et selvstendig isolert prosjekt i prosjektet. Dette gjelder helt fra programmering, gjennom prosjektering, gjennomføring og sluttfasen.

Tor I. Hoel – Direktør for PMO og bærekraft, Advansia AS

En leverandør som kan adgangskontroll, FG krav, brannkrav, og tar funksjonsansvar, forbedrer kvaliteten på leveransen

Gjennom mange år med «pekeleken» ser vi behovet for en leverandør rundt dørmiljøet. Dette minsker den totale risikoen til entreprenørene, og sluttbrukerne for en bedre kundeopplevelse.

Stellan Johansen – Divisjonsdirektør IKT, OneCo Technologies AS

Avklaring av ansvar, grensesnitt og rollefordeling er essensielt for og lykkes bedre i prosjekteringsprosessene

Foreningen Norske Låssmeder jobber med en ny veileder som skal bidra til at deltakerne i prosjekteringsprosessen lettere skal kunne forholde seg til ansvar, grensesnitt og rollefordeling.

Anders Møller – Nestleder, Foreningen Norske Låssmeder

11.20 – 12.00

paneldebatt

Hvordan sikre et velfungerende dørmiljø?

Teamer i debatten: Ansvar-rollefordeling, Grensesnitt, Entreprisemodeller, Tidlig innvolvering i prosjektene , Innkjøp og leveranser forutsetter konkrete funksjonsbeskrivelser

Deltagere i paneldebatten:
Stellan Johansen, OneCo elektro – Anders Møller, Foreningen Norske Låssmeder, Lås & Beslag – Roy Frivoll,  Avantor Eiendomsforvaltning – Byggherre, Bjørn Løkken, Sykehusbygg – Byggherre, Tor I Hoel, Advansia AS – Prosjektleder – Olav Stavnsborg, Olav Thon Gruppen. Eiendomsforvalter

12.00 – 13.00

lunsj + Utstiller besøk 

13.00 – 13.45

Seksjon 3: Velfungerende dørmiljøer oppnås ved hjelp av nøyaktige funksjonsbeskrivelser, tydelige forskrifter og god drift

 

«Hva har dagens funksjonsbeskrivelser og kunstig intelligens til felles?»

Gode funksjonsbeskrivelser er nøkkelen til effektive og ryddige prosjekter. Men hvordan lage en god funksjonsbeskrivelse? Hvem trenger man å involvere, og når?

Nico Friedrich – Access Control R&D, Digital Buildings LoB, Schneider Electric Norway AS

Prosessen fra forprosjekt til sluttfase

Hva burde være utarbeidet til hvilken tid, og hvem burde eie prosessene. Hvem setter de forskjellige premissene? Hvilke typiske fallgruver bør man unngå i de forskjellige prosessene.

Robert Christoffersen – Teknisk prosjektleder/prosjektleder sikkerhet, Viam Norge AS

13.45 – 14.10

Kaffepause og besøk hos utstillerne

14.10 – 14.50

Seksjon 4: konsekvensene ved valg av teknologi kan være krevende, valgene får konsekvenser nå og i fremtiden

Fundamentale og praktiske vurderinger, før teknologiske valg

Det er lett å la seg blende og overvelde over stadig nye teknologiske løsninger og systemer når man skal velge nytt eller utvide eksisterende adgangskontrollanlegg. Hva har din virksomhet egentlig behov for, og hva er formålet med adgangskontroll hos dere? En gjennomgang av det som bør være de viktigste spørsmålene, før man går over og gjør teknologiske valg av løsninger.

Lars Eirik Berg – Fagdirektør for fysisk sikkerhet og analyse, HRP AS

Adgangskontroll i dag og i morgen

Hva slags type adgangskontrollsystemer er de vanligste i dag. Hvordan fungerer digital nøkkel?  Når skal man bruke den og når skal man ikke. Hvilke trender gjelder og hvordan ser fremtiden ut?

Jan Christen Danielsen – Salgssjef Norge, Salto Systems Norway AS

14.50 – 15.15

paneldebatt fra seksjon 3 og 4

Temaer : Nøyaktige funksjonsbeskrivelser og tydelige forskrifter er essensielt for og lykkes i prosjektene. Konsekvensene ved valg teknologier og løsninger kan være krevende. Er kunnskapen god nok, og gjør man de rette valgene? Hvilke konsekvenser får dårlige valg?

Deltagere i paneldebatten:
Nico Friedrich, Schneider Electric Norway AS, Robert Christoffersen, Viam Norge AS, Lars Eirik Berg, HRP AS, Jan Christen Danielsen, Salto System AS.

 
meld deg på
Adgang 2023

Praktisk informasjon:

Tid: Tirsdag 18. april, kl. 09.00 – 15.30
Sted: Oslo: Grand Hotel, Karl Johans gt. 31, 0159 Oslo

Tid: Onsdag 26. april, kl. 09.00 – 15.30
Sted: Bergen: DNB Solheimsviken, Solheimsgaten 7C, 5058 Bergen

Deltageravgift: kr. 3.850,- eks.mva. Inkluderer seminar, lunsj + pausesnacks
Kontaktpersoner: ITB Aktuelt: Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@itbaktuelt.no
Leif Sandtangen, mob: 416 10 305, leif@vvsforum.no

Påmelding Oslo og bergen
KONFERANSENES
FOREDRAGSHOLDERE
Anders Møller_sv
Anders Møller
Nestleder - Foreningen Norske Låssmeder
Ingenting
Ola Stavnsborg
Sikkerhetssjef, Olav Thon Gruppen
Roy Frivoll
Roy Frivoll
Daglig leder, Avantor Eiendomsforvaltning
Ingenting
Tor Hoel
Direktør for PMO og bærekraft, Advancia AS
Stellan Johansen_sv
Stellan Johansen
Divisjonsdirektør IKT, OneCo Technologies AS
Robert Christoffersen
Robert Christoffersen
Teknisk prosjektleder/prosjektleder sikkerhet, Viam Norge AS
Lars-Erik Berg
Lars Eirik Berg
Fagdirektør Fysisk sikkerhet og analyse, HRP AS
Jan Christen Danielsen
Jan Christen Danielsen
Salto Systems Norway / Sales Manager Norway
Ingenting
Nico Friedrich
Teknisk prosjektleder/prosjektleder sikkerhet, Viam Norge AS
bilder fra
TIDLIGERE konferanser
KONTAKT OSS


ITBAKTUELT AS
Sandesundveien 2, 1724 Sarpsborg
Telefon: +47 480 68 283
E-post: stig@itbaktuelt.no

Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.