Scroll Top
Bærekraft, teknologi
og lønnsom drift 2023

Bærekraft, teknologi
og lønnsom drift 2023

NÅR
Oslo Torsdag
02. november 2023
 fra kl. 08.15 – 16.00
HVOR
Nasjonalmuseet,
Dronnings Mauds gate 2, 0250 Oslo

Bærekraft, teknologi og lønnsom drift 2023

ITB Aktuelt arrangerer i samarbeid med Integra konferansen ” Bærekraft, teknologi og lønnsom drift 2023″ den 2.november 2023 på Nasjonalmuseet i Oslo.

Målene for mange av landets nærings- og formålbygg er lavere klimapåvirkning, økt energieffektivitet, bedre inneklima, god komfort og økt funksjonalitet samt bedre avkastning på investeringene.

Økt bærekraft oppnås ved bruk av teknologi, systemintegrasjon, forenklinger og stort engasjement fra bygningenes driftsenheter. Nyttige tiltak må utredes og besluttes. Vi må utfordre gamle rutiner, og gjeldende beste praksis, vi trenger mer innovasjon fra tidligfase til gjennomføring og drift. For at eiendomsselskapene, private og offentlige, og bransjen «teknikk i bygg» skal lykkes med sine ambisjoner, kreves det mer kompetanse. Hvilken kompetanse er blant temaene som vil bli diskutert på årets konferanse.

Konferansens målgruppe: Eiendomsselskaper, nærings- og formålsbygg, prosjektledere og rådgivere, leverandører/entreprenører, forvaltning, utvikling, teknikk i bygg og driftsansvarlige.

KONFERANSENS
SamarbeidsPartnere
KONFERANSENS
Program
Konferansens hensikt er gjennom 4 seksjoner og 2 paneldebatter å tydeliggjøre dagsaktuelle problemstillinger og forslag til løsninger for hele verdikjeden “teknikk i bygg”, hvilke, hvorfor og hvordan. Vi må sammen styrke den faglige kompetansen i alle ledd.

08.15 – 09.00

Registrering og kaffe med noe å bite i

09.00 – 09.15

Velkommen ved møteleder Ingebjørg Foss Daae

Næringseiendom som gir sunn økonomi

Lønner bærekraftige bygg seg – og hvordan investere for å møte morgendagens krav?

Richard Kruse – Chief Development Officer, Storebrand Eiendom

09.15 – 10.25

Seksjon 1: Bransjens kompetanse – Hvordan styrke denne i alle ledd

Digitale prosjekter og bygg krever økt kompetanse –
Hvordan skape en attraktiv bransje?

Dagens digitale og teknologiske prosjekter og bygninger, krever økt kompetanse innen digitalisering, automatisering og ITB i hele verdikjeden – både hos byggherren, rådgivere, entreprenører og leverandører. Ikke bare har vi behov for å øke kompetansen på eksisterende arbeidskraft, men vi må vinne kampen fremover for å rekruttere de klokeste hodene til vår bransje. Da må vi være attraktive. Hvilke utdanningstilbud er tilgjengelig og hvilke områder ser vi at kompetansen må økes? Hvordan jobber vi som næringsklynge sammen med utdanningsinstitusjoner og selskaper med dette?

Helge Andersen, prosjektleder Attraktiv bransje, Construction City Cluster

Hvordan kan kunstig intelligens hjelpe oss og bli bedre bestillere av bærekraftige bygg og prosjekter?

Motstridende krav, upresise og vage formuleringer og feil og/eller utgåtte referanser utgjør en stor risiko for bestillere, og er ofte årsaken til konflikter og økte kostnader i prosjektene. Samtidig går det mye tid i prosjektene til manuell modellering, koordinering, utarbeidelse av kravspesifikasjoner og beskrivelser – som dessverre ofte også viser seg å inneholde feil og mangler. Kan digitalisering og bruk av kunstig intelligens hjelpe oss å bli bedre bestillere, og samtidig gjennomføre prosjektering mere effektivt og med høyere kvalitet?

Janne Aas-Jakobsen – CEO, CONSIGLI

“Bærekraft, ny teknologi og lønnsom drift” i markveien 1 i bergen

Ny funksjonalitet og nye verdier oppstår ved å supplere utprøvd teknologi med moderne og skybaserte IT løsninger. Gjenbruk, energieffektivitet, rapportering på EUs taksonomi, plan for bærekraftig finans og ønsker fra leietagere om integrasjon av brukerapplikasjoner gjør arbeidsplassene mer effektive og trolig rimeligere i bruk.

DNB Næringseiendom med samarbeidspartnere tar oss igjennom utviklingsprosjektet i Markeveien 1, Bergen

Erlend Simonsen – Teknisk direktør, DNB Næringseiendom, og Asbjørn Morland –  Teknologinerd, AMTEK

10.25 – 10.45

Kaffepause og besøk hos utstillerne

10.45 – 11.45

Seksjon 2: den teknologiske utviklingen

ITB, PropTech, ConTech og IoT – bare buzzwords, eller konkrete løsninger –
Hvor er vi – og hvor skal vi. Og hvor godt lykkes vi?

Praktisk bruk av eiendomsteknologi i bygninger – fordeler og ulemper

I takt med den akselererende teknologiske utviklingen, har eiendomsteknologi i bygg blitt et varmt tema i byggebransjen. Det lanseres stadig nye løsninger, og industrien står overfor valg om hvilke teknologier som er verdt å implementere. Med bakgrunn i flere år med erfaring, vil Tommy Hagenes fra Energy Control dykke ned i den praktiske bruken av eiendomsteknologi i bygg. Hvordan kan disse teknologiene forbedre eller potensielt komplisere byggeprosjektene våre? Er byggebransjen virkelig klar for denne teknologiske revolusjonen? Bli med og utforsk både fordelene og ulempene ved denne spennende utviklingen.

Tommy Hagenes – CEO, Energy Control AS

Byggenes nervesystem og kommunikasjonsveier – valg av riktig infrastruktur

BACnet, MODBUS, KNX, MQTT, API, 5G mm. – valgene er mange, og det er lett å bli forvirret. De er alle protokoller som kan knyttes til digitale plattformer som kan skape digitale tjenester basert på maskinlæring. Hvilke protokoller fungerer for hvilket bruk, hvilke begrensinger og muligheter ligger i de enkelte. Hvordan sikre en optimal og fleksibel infrastruktur for dagens og fremtidens bygninger?

Thomas Nohre – Salgsdirektør, Siemens

Vi kjører “bim” i første gir – på tide å gire opp!

Etter at bransjen har jobbet med BIM i snart to tiår, kjører de fleste prosjekter fortsatt i første gir, og realiserer ikke den gevinsten som er mulig ved å ta i bruk strukturerte og validert data som BIM kan gi oss – både i prosjektering, klima og miljøregnskap, gjennomføring og FDV. Hvilke gevinster kan vi oppnå ved å benytte BIM sin fulle kraft, til blant annet og; prosjektere bedre, planlegge bedre, og drive mere effektiv FDV – og hvordan oppnår vi dette?

Håvard Vasshaug – Gründer, Anker

11.45 – 12.15

paneldebatt
deltagere: Karl renaas – caverion norge, Erlend Simonsen – DNB Næringseiendom, Tommy Hagenes – Energy Control, janne aas-jacobsen – Consigli, thomas nohre – siemens, asle kosberglokk – Hrp      debattleder: ingebjørg foss daae 

i hvilken grad har bransjen tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre komplekse utviklingsprosjekter – hva skal til for å øke gjennomføringsevner og fart?

12.15 – 13.15

lunsj + Utstiller besøk 

13.15 – 14.35

Seksjon 3: gjennomføringen av det moderne digitale prosjektet

Samspill, bærekraftige prosjekter, ITB og systematisk ferdigstillelse

Fra data til samhandling. Datedrevet eiendomsdrift (dde)

Mengden av data som strømmer gjennom dagens eiendom er mer enn bare tall; det er nøkkelen til fremtidens eiendomsdrift. Der vi fokuserer på optimalisering av individuelle systemer i dag, vil data være den viktigste premissgiver for helhetlig drift av eiendom i morgen. Kan dette bane vei for innovative metoder i systematisk ferdigstillelse, preventivt vedlikehold og effektivitet? Og hvordan inkluderer vi leietakerne til å ta del?

Knut Tore Haugen – Teknisk sjef,  Aspelin Ramm Eiendom

for å lykkes med bærekraftige bygg, må vi ha bærekraftige og smidige prosjekter

Dagens prosjekter krever en ny tilnærming til hvordan vi gjennomfører våre prosjekter, med et høyere fokus på tverrfaglig samhandling og økt kompetanse på ITB, automasjon og digitalisering. ITB rollenes inntog og systematisk ferdigstillelse er begge virkemidler som har vist seg å ha god effekt for å lykkes. Erfaringer fra arbeid med ITB og systematisk ferdigstillelse, hvilke utfordringer er det, hvordan lykkes og hvordan ser fremtidsutsiktene ut?

Magnus Brynildsen – Technical Project Manager / ITB, Involved

Når kompleksiteten og detaljnivået øker – må vi ta i bruk riktige gjennomføringsmodeller og metodikker i prosjektet

SCRUM, Agile, Prince, VDC og ICE er alle kjente begreper og metoder, som stadig finner veien til konkurransegrunnlaget og ytelsesbeskrivelser for prosjektene – hva skiller de ulike metodene, hvordan komme i gang og lykkes og hvilke metoder bør anses som «bransje-standard»?

Sindre Gundersen – Prosjektutvikler, Advansia

Hvordan lykkes med digitale endringer?

For å lykkes med implementering av ny teknologi i enten prosjekt, bygg eller FDV, må fokuset være på dem som skal bruke det nye. Endringsarbeid består av 20% teknologi og 80% mennesker. Temaene i seansen fokuserer på hvordan skape god kommunikasjon, håndtere endringsmotstand og sikre vedvarende motivasjon gjennom endringen.

Stein Wesenberg – Universitetslektor, Handelshøyskolen NMBU og Daglig leder TRI Consulting

14.35 – 14.50

Kaffepause og besøk hos utstillerne

14.50 – 15.30

Seksjon 4: driftsperspektivet i moderne yrkes-/formålsbygg

automatiserte og digitaliserte bygg – en drøm eller et mareritt?

Dagens bygg leveres med en utstrakt bruk av teknologi, teknikk og automasjon. Hvordan er drift sin erfaring med ITB? Fungerer ting som forutsatt? Har man tilstrekkelig kompetanse og har man fått god nok opplæring? Hvordan er driftshverdagen i et høyteknologisk bygg? Gir det mere effektiv og bedre FDV?

Mats Oshaug – Salgsleder, FDV huset

fra drift til prosjekt

I hvilken grad lytter prosjektene til erfaringer og innspill fra driftsorganisasjonen, og hvor gode er vi på erfaringsoverføring fra drift til prosjekt? Blir drift involvert i tilstrekkelig grad, og til riktig tid i prosjektet? Hvordan bør dette løses?

Pål Oroszko – Leder teknisk lagteam, Entra ASA

15.30 – 16.00

paneldebatt
Deltagere: Pål Oroszka – Entra, Stein Wesenberg – TRI Consulting, Magnus Brynildsen – Involved, Knut Tore Haugen – Aspelin Ramm Eiendom, Sondre Malde Pedersen – Findable  –  Debattleder: Ingebjørg foss daae

hvordan sikre at erfaringene fra driftenhetene tilflyter neste prosjekt, hvordan øke kompetansen I drift av komplekse bygninger, hvordan sikre at bygningene blir mer bærekraftige.

 16.00 – Slutt
meld deg på
Bærekraft, teknologi og lønnsom drift 2023

Praktisk informasjon:

Tid: Torsdag 2. november, kl. 08.15 – 16.00
Sted: Nasjonalmuseet, Dronning Mauds gate 2, 0250 Oslo

Deltageravgift: kr. 3.850,- eks.mva. Inkluderer seminar, lunsj + pausesnacks
Kontaktpersoner: ITB Aktuelt: Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@itbaktuelt.no
Leif Sandtangen, mob: 416 10 305, leif@vvsforum.no

Påmelding
KONFERANSENES
FOREDRAGSHOLDERE
Asbjørn Morland
Asbjørn Morland
Teknologinerd, AMTEK
Richard Kruse
Richard Kruse
Chief Development Officer, Storebrand Eiendom
Janne Aas-Jakobsen
Janne Aas-Jakobsen
CEO, CONSIGLI
Erlend Simonsen
Erlend Simonsen
Teknisk direktør, DNB Næringseiendom
Tommy Hagenes
Tommy Hagenes
CEO, Energy Control AS
Thomas Nohre
Thomas Nohre
Salgsdirektør, Siemens
Håvard Vasshaug
Håvard Vasshaug
Gründer, Anker
Sindre Gundersen
Sindre Gundersen
Prosjektutvikler, Advansia
Stein Wesenberg
Stein Wesenberg
Universitetslektor, Handelshøyskolen NMBU og Daglig leder TRI Consulting
Mats Oshaug
Mats Oshaug
Salgsleder, FDV huset
Pål Oroszko
Pål Oroszko
Leder teknisk lagteam, Entra Eiendom
Magnus Brynildsen
Magnus Brynildsen
Technical Project Manager/ITB, Involved
Knut Tore Haugen
Knut Tore Haugen
Teknisk sjef, Aspelin Ramm Eiendom
bilder fra
TIDLIGERE konferanser
KONTAKT OSS


ITBAKTUELT AS
Sandesundveien 2, 1724 Sarpsborg
Telefon: +47 480 68 283
E-post: stig@itbaktuelt.no

Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.