ny teknologi,bærekraft og gunstig drift mot 2030

sted: Nasjonalmuseet

en konferanse i regi av ITBAktuelt i samarbeid med toneangivende aktører innen landets nærings- og formålsbygninger

Ny, nyttig, bærekraftig, effektiv teknologi og tettere samhandling må til for å møte gjeldene klimautfordringer.
Konferansen gir noen svar på hvordan dette kan oppnås.

Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030

NÅR
Torsdag 27. oktober 2022
HVOR
Nasjonalmuseet,
Dronning Mauds gate 2,
0250 Oslo (inngang øst)
«Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030»

Målet for konferansen er å skape en læringsarena for engasjerte aktører, en arena for dialog om ny, nyttig, bærekraftig og effektiv teknologi.

Konferansens målgrupper er:

  • Eiendomsselskaper, private og offentlige med store ambisjoner
  • Rådgivere med kompetanse på hvordan utforme funksjonsbeskrivelser med stor kundenytte
  • Leverandører og entreprenører av teknologi egnet for gunstig drift
  • Andre som ønsker å lære mer om problemstillingene og mulighetene

Konferansens ledetråder er:

  • «Tilfredse leietagere og bærekraftig drift må få økt oppmerksomhet»
  • «Det krever mye innsats for å holde seg orientert i et landskap i stadig endring»
  • «Vi blir ikke Paris-proof med julebordtaler og salat på taket»
  • «Innovasjon oppstår i møte mellom mennesker»
KONFERANSENS
SamarbeidsPartnere
KONFERANSENS
Program

Formålet med konferansen: å etablere en læringsarena med brukere, rådgivere og leverandører innenfor yrkes-/formålsbygg, en arena for dialog om ny, nyttig, bærekraftig og effektiv teknologi.

Målgruppe: Eiendomsselskaper med store ambisjoner, rådgivere med kompetanse på hvordan utforme gode funksjonsbeskrivelser med stor kundenytte, leverandører av teknologi egnet for gunstig drift og andre som alle ønsker å lære mer.

Registrering

Registrering/kaffe og noe å bite i

08.15 – 08.55

Velkommen

Konferansens læringsmål ved møteleder Julija Pauriene, Direktør eiendomsdrift og serviceleveranser i Usbl.

08.55 – 09.00

Seksjon 1 – 09.00 – 10.25
Mål, kundebehov og innovasjon

Bærekraft og teknikk er enkelt? men, for hvem?
Hvem er det ITB-bransjen jobber for?

Hva innebærer bærekraft, smarte bygg og gode brukeropplevelser?Hvordan sikrer vi at de tekniske løsningene vi tar i bruk både er
klimavennlige, smarte, fremtidsrettede og enkle å drifte. Hvordan skal vi løse de utfordringene vi sliter med i dag?

Richard Kruse, Prosjekt- og utviklingsdirektør – Storebrand Eiendom

brukerperspektivet, hva LEIETAKERE ØNSKER SEG AV FUNKSJONALITET OG NY TEKNOLOGI

Bærekraft gir mulighet for samhandling mellom utleier, leietaker og drift – og med det fjerne silotankegangen. I dette bildet er leietakere opptatt av en rekke innfallsvinkler: ansatte, rekruttering, samfunnsansvar, omdømme og rapportering

Anders Bjerke Rennesund, Leder Leietakerrådgivning  og Emma Otervik, Direktør Bærekraft – CBRE AS

Hva tenker vi om teknologi og digitale konsepter for drift

Alle bygg har ikke topp moderne og kompliserte styringssystemer. Hvordan kan vi med en kombinasjon av kompetanse og enkle digitale løsninger skape større kundeverdier? Og hvordan blir fremtiden når det gjelder tekniske løsninger i fremtidens bygg?


Håvard Kristiansen, Forretningsutvikler Building Automation – Bravida Norge

Innovasjon i løsningene som gir varige driftSfordeler (unngå “dobbelt installasjoner”)

Erik Erlien, Daglig leder – Kjeldsberg Eiendom og Torbjørn Sørensen, Offer Manager – Schneider Electric.

Dialog og diskusjon

Benstrekk med kaffe og noe å bite I
10.25 – 10.45
Seksjon 2: 10.45 – 11.45
Behov, forskrifter og trender innenfor teknologi

proptech-vurderinger

Utfordringer ved evaluering og implementering.

Roy Frivoll, Daglig leder – Avantor Eiendomsforvaltning

Erfaringer om teknologi og bærekraft i tre av våre siste prosjekter. Smartbygg – Ombruksbygg – Massivtrebygg

Hva er kundenytten sett fra vårt ståsted. Vi har høstet erfaringer om hva som fungerer bra og dårlig for både oss og våre kunder, og har gjort oss våre betraktninger om hva vi vil vie større oppmerksomhet i nye prosjekter i forhold til teknologi, bærekraft og drift.

Atle Sundby, Prosjektdirektør Höegh Eiendom AS

Hvordan kan standarder hjelpe og ikke motarbeide bransjetrender

Hvor beveger vi oss?

Nico Friedrich, leder for NEK – NK79 – Research & Development i Schneider Electric

Dialog og diskusjon

Lunsj
11.45 – 12.30
Seksjon 3: 12.30 – 13.45
forutsetninger for å oppnå suksess

Hvilken klimakonsekvens har det egentlig?

Når vi ikke prosjekterer og drifter tekniske anlegg på en god måte?

Kamilla Heiman Andersen, Doktorand Aalborg Universitet og sivilingeniør ved Sintef Community

For å oppnå suksess må vi prosjektere riktig

Hvordan skal vi få dette til?

Ingebjørg Foss Daae, COO Consigli

prosjektering er riktig

Hva nå? Hvordan bør vi jobbe med teknologi i byggeprosjekter?

Tord Solvoll, Teknisk rådgiver i Entra.

Energimerkeforskriften – nærings- og profilbygg skal energimerkes

Men hva skjer med denne informasjonen? Bryr vi oss egentlig?

Henrik Waterloo, Rådgiver energi og miljø og Erik Erlien, Daglig leder/CEO i Kjeldsberg Eiendom

Dialog og diskusjon

BENSTREKK MED KAFFE OG NOE Å BITE I
13.45 – 14.00
Seksjon 4: 14.00 – 15.25
Innovative prosjekter og finansiering

Innovasjon oppstår i møte mellom mennesker

Datadrevet og visuell eiendomsforvaltning

Med utgangspunkt i et av verdens mest ambiøse næringsmiddelproduksjonsanlegg

Einar Gudmundsson, CEO – Catenda AS

Digital samhandling under planlegging, i bygging og senere i drift

Sykehuset i Vestfold – Tønsberg prosjektet har blitt omtalt som et vadestens prosjekt (gått opp en vei som gjør det enklere for andre å følge) på flere områder, hvor prosjektet har hatt fokus på gjennomføringsmodell – samt hvordan digital samhandling kan bidra til mer effektive prosesser. I tillegg har prosjektet bidratt til at driftsorganisasjonen har fått levert en digital løsning, hvor det er enkelt å finne frem til korrekt informasjon om byggets tekniske systemer – i felt.

Inge Aarseth, Prosjektleder Digital samhandling, Sykehuset i Vestfold – Tønsberg prosjektet, Helse Sør-Øst

Kommer PropTech til å erstatte tradisjonell byggautomasjon og bygningsteknologi?

Det er tungt å navigere seg frem til substansen når man leser og hører om ny teknologi. Vil innovative PropTech-selskap fjerne behovet for mye av den tradisjonelle teknologien vi har i byggene våre? Hvordan kan ny og eldre teknologi samspille for å skape verdien vi vil ha?

Eirik Bjørnstad, Seniorrådgiver Evotek AS

Utfordringer ved finansiering av teknologi i eiendomsbransjen

For å få fatt i de effekter tilgjengelig teknologi kan gi, er det behov for å revurdere dagens forretningsmodeller i bransjen. Hvem skal eie hva, og hvem er ansvarlig for at effekter realiseres? Hva er viktig for de ulike aktørene?

Sondre Leonhardsen, Prosjektleder energi og miljø og Thomas Trygve Marstrand, eiendomsutvikler i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning

15.25 – 15.50

Avrunding, paneldebatt med programkomiteen og øvrige samarbeidspartnere

15.50 – 15.55

Intro til besøk i Nasjonalmuseet

DET ER MULIGHET FOR DELTAKERNE Å TA EN EGEN RUNDTUR PÅ MUSEET ETTER KONFERANSEN.

meld deg på
Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030

Praktisk informasjon:

Tid: Torsdag 27.oktober, kl. 08.15 – 15.30
Sted: Oslo: Nasjonalmuseet, Dronning Mauds gate 2, 0250 Oslo (inngang øst)
Deltageravgift: kr. 3.750,- eks.mva. Inkluderer seminar, lunsj + pausesnacks
Kontaktpersoner: ITB Aktuelt: Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@itbaktuelt.no
Leif Sandtangen, mob: 416 10 305, leif@vvsforum.no

Vi gjør oppmerksom på at faktura for deltakeravgiften utstedes av ITB Aktuelt AS v/ Checkin AS.

NB! Husk å være nøye med bestillingen. Riktig bedrift, org.nr. og at bestillingen må inneholde PO nr, hvis bedriften krever det.

NB! Påmeldingen er bindende, men dersom vi må utsette eller avlyse vil påmeldingsavgiften refunderes i sin helhet.

Det er mulighet for deltakerne å ta en gratis rundtur på museet etter konferansen.

Betaling: Under “Hvem betaler?” velger du “Bedrift” hvis du ønsker faktura på EHF eller på mail til din bedrift. Har ikke bedriften EHF, blir det automatisk send e-post til bedriften på den e-post adressen dere legger inn i bestillingen. Hvis du skal skrive reiseregning velg “Privat”, og du kan betale med kort eller vipps, eller velge å få faktura på e-post som vil bli sendt til e-posten du har lagt til innledningsvis.

KONFERANSens
FOREDRAGSHOLDERE
Richard Kristensen Kruse
Richard Kruse
Prosjekt- og utviklingsdirektør - Storebrand Eiendom
Anders Rennesund_CBRE
Anders Bjerke Rennesund
Leder Leietakerrådgivning - CBRE AS
Atle Sundby
Atle Sundby
Prosjektdirektør - Höegh Eiendom As
Håvard Kristiansen
Håvard Kristiansen
Forretningsutvikler Building Automation, Bravida Norge AS
Erik Erlien-Kjeldsberg Eiendomsforvaltning
Erik Erlien
Daglig leder, Kjeldsberg Eiendomsforvaltning
Ingebjørg Foss Daee
Ingebjørg Foss Daee
COO Consigli
Roy Frivoll
Roy Frivoll
Daglig leder - Avantor Eiendomsforvaltning
Nico Friedrich
Nico Friedrich
Leder for NEK - NK79 - Research & Development i Schneider Electric
Erik - Multiconsult
Eirik Bjørnstad
Seniorrådgiver - Evotek AS
Torbjørn Sørensen
Torbjørn Sørensen
Offer Manager - Schneider Electric
Emma Otervik
Emma Otervik
Direktør Bærekraft - CBRE AS
Tord Solvoll
Tord Solvoll
Teknisk Rådgiver - Entra
Einar
Einar Gudmundsson
CEO - Catenda AS
Kamilla Heimar Andersen
Kamilla Heiman Andersen
Doktorand Aalborg Universitet og sivilingeniør ved Sintef Community
Inge Aarseth
Inge Aarseth
Prosjektleder Digital Samhandling, Sykehuset i Vestfold - Tønsberg prosjektet, Helse Sør-Øst
Sondre Leonhardsen
Sondre Leonhardsen
Prosjektleder energi og miljø - Kjeldsberg Eiendomsforvaltning
Thomas T Marstrand
Thomas Trygve Marstrand
Eiendomsutvikler - Kjeldsberg Eiendomsforvaltning
Julija Pauriene
Julija Pauriene
Direktør eiendomsdrift og serviceleveranser - Usbl
Henrik Waterloo
Henrik Waterloo
Rådgiver energi og miljø, Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS
bilder fra
TIDLIGERE konferanser
KONTAKT OSS


ITBAKTUELT AS
Sandesundveien 2, 1724 Sarpsborg
Telefon: +47 480 68 283
E-post: stig@itbaktuelt.no

Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.